деревня Зарубята — поселок Будка 1392 километр

  Начало маршрута